חיפוש
תמונה עבור הקטגוריה צלחות קלקר

צלחות קלקר

לפתנית פלסטיק 5OZ הדר לבנה

003613
לפתנית פלסטיק 5OZ הדר לבנה
יחידות בקרטון: 1000

לפתנית קל קר 5oz בז

100203
לפתנית קל קר 5oz בז
יחידות בקרטון: 1250

לפתנית קל קר ללא למינ 5oz בז 1250 יח

106203
לפתנית קל קר ללא למינ 5oz בז
יחידות בקרטון: 1250

לפתנית קל קר ללא למינ 5oz בז 1250 יח

106204ל
לפתנית קל קר ללא למינ 5oz בז
יחידות בקרטון: 1250

לפתנית קל קר ללא למינ 5oz בז 1250 יח

106204
לפתנית קל קר ללא למינ 5oz בז
יחידות בקרטון: 1250

לפתנית קל קר ללא למינ' 5oz בז',

106203א
לפתנית קל קר ללא למינ' 5oz בז',
יחידות בקרטון: 1500

לפתנית קל קר ללא למינ 5oz לבנה

106103
לפתנית קל קר ללא למינ 5oz לבנה
יחידות בקרטון: 1250

מגש קל קר 7x9 בז

102103
מגש קל קר 7x9 בז
יחידות בקרטון: 800

מגש קל קר 7x9 לבן

102003
מגש קל קר 7x9 לבן
יחידות בקרטון: 800

מגש קל קר 9x11 בז', 500 יח'

001019
מגש קל קר 9x11 בז', 500 יח'
יחידות בקרטון: 500

מגש קל קר 9x11 לבן

001018
מגש קל קר 9x11 לבן
יחידות בקרטון: 500

מגש קל קר ללא למינ 7/9 לבן

001079
מגש קל קר ללא למינ 7/9 לבן
יחידות בקרטון: 800

מגש קל קר ללא למינ 9/11 לבן

001077
מגש קל קר ללא למינ 9/11 לבן
יחידות בקרטון: 500

מגש קל קר ללא למינ' 7/9 בז', 800 יח'

001080
מגש קל קר ללא למינ' 7/9 בז', 800 יח'
יחידות בקרטון: 800

מגש קל קר ללא למינ' 9/11 בז', 500 יח'

001078
מגש קל קר ללא למינ' 9/11 בז', 500 יח'
יחידות בקרטון: 500

מרקיה קל קר 12oz בז

001016
מרקיה קל קר 12oz בז
יחידות בקרטון: 1000

מרקיה קל קר 12oz לבנה

001015
מרקיה קל קר 12oz לבנה
יחידות בקרטון: 1000

מרקיה קל קר 30oz בז

101703
מרקיה קל קר 30oz בז
יחידות בקרטון: 450

מרקיה קל קר ללא למינ 12oz לבנה

001075
מרקיה קל קר ללא למינ 12oz לבנה
יחידות בקרטון: 1000

מרקיה קל קר ללא למינ' 12oz בז', 1000 יח'

001076
מרקיה קל קר ללא למינ' 12oz בז', 1000 יח'
יחידות בקרטון: 1000

צלחת קל קר "7 בז', 1000 יח'

001006
צלחת קל קר "7 בז', 1000 יח'
יחידות בקרטון: 1000

צלחת קל קר "7 לבנה

100503
צלחת קל קר "7 לבנה
יחידות בקרטון: 900

צלחת קל קר ללא למינ "9 לבנה

001067
צלחת קל קר ללא למינ "9 לבנה
יחידות בקרטון: 500

צלחת קל קר ללא למינ "9 מחולקת בז

001070
צלחת קל קר ללא למינ "9 מחולקת בז
יחידות בקרטון: 500

צלחת קל קר ללא למינ "6 לבנה

001063
צלחת קל קר ללא למינ"6 לבנה
יחידות בקרטון: 1000

צלחת קל קר ללא למינ' "7 בז', 1000 יח'

001066
צלחת קל קר ללא למינ' "7 בז', 1000 יח'
יחידות בקרטון: 1000

צלחת קל קר "10 בז

101203
צלחת קל קר "10 בז
יחידות בקרטון: 540

צלחת קל קר "6 בז

001004
צלחת קל קר "6 בז
יחידות בקרטון: 1000

צלחת קל קר "9 בז', 500 יח'

001008
צלחת קל קר "9 בז', 500 יח'
יחידות בקרטון: 500

צלחת קל קר "9 לבנה

001007
צלחת קל קר "9 לבנה
יחידות בקרטון: 500

צלחת קל קר "9 מחולקת בז

001010
צלחת קל קר "9 מחולקת בז
יחידות בקרטון: 500

צלחת קל קר ללא למינ "7 לבנה

106503
צלחת קל קר ללא למינ "7 לבנה
יחידות בקרטון: 900

צלחת קל קר ללא למינ' "6 בז', 1000 יח'

001064
צלחת קל קר ללא למינ' "6 בז', 1000 יח'
יחידות בקרטון: 1000

צלחת קל קר ללא למינ' "9 בז', 500 יח'

001068
צלחת קל קר ללא למינ' "9 בז', 500 יח'
יחידות בקרטון: 500

צלחת קלקר 10 מחולקת בז

101403
צלחת קלקר 10 מחולקת בז
יחידות בקרטון: 540
קטגוריות